Istorija

Apie mus

2003 m. viduryje ?steigta UAB ?Oklikema? u?siima specializuot? leidini? (?urnalas ?Architekt?ra-Projektavimas-Statyba?, darbo knyga-kalendorius) leidyba ir reklama bei informacijos pateikimu interneto svetain?se www.lvi.lt ir www.spec.lt.

Be leidybos ir informacini? projekt? UAB ?Oklikema? ilg? laik? u?si?m? ir reklamos plot? nuoma Lietuvos magistraliniuose keliuose. 2005 m. reorganizavus ?mon?, buvo ?kurta UAB ?Audora?, per?musi lauko reklamos nuomos srit?. ?iandien ?Oklikema? u?siima galim? reklamos plot? viet? planavimu ir stato reikalingas konstrukcijas, o profesionalus ?Audoros? kolektyvas si?lo reklamos pozicijas visuose did?iausiuose Lietuvos keliuose.